• Nieuwsblog

Overmachtsituatie PIR isolatie, ernstige stagnatie verwacht!!!

Update 3 mei: Fabrikanten geven geen orderbevestigingen meer af, levertijden en hoeveelheden onbekend

De afgelopen week worden wij, en u waarschijnlijk ook, geconfronteerd met ernstige leverproblemen en prijsverhogingen van de PIR en PUR isolatie (en daaruit voortvloeiend ook EPS isolatie). De levertijden zijn vrij plotseling opgelopen van een paar dagen naar een paar weken en op dit moment zien we elke dag een week extra op de levertijd komen.

• Levertijd PIR loopt op dit moment op naar 10 tot 12 weken, als de maat sowiezo nog geproduceerd wordt, zonder garantie dat dit echt gaat lukken
• Vandaag hebben we vernomen dat bepaalde maten PIR isolatie pas over 10 weken 'misschien' weer in productie gaan
• Van de bestelde hoeveelheden PIR krijgen we nu orderbevestigingen die maar 20% van de bestelde hoeveelheid bedragen. Als er al wat komt dan is het veel te weinig.
• Enkele fabrikanten willen op dit moment geen orderbevestiging meer afgeven
• Prijzen lopen met tientallen procenten op in snel opvolgend tempo, zowel bij PIR als bij EPS
• Levertijden van EPS zijn de laatste weken opgelopen naar 10 werkdagen (en toenemend)
• Leveranciers van geïsoleerde metalen dak- en wandbekleding geven aan dat ook daar de situatie met PIR en PUR in panelen onder druk komt te staan en dat alle prijzen en levertijden die worden afgegeven nogmaals moeten worden bekeken op het moment van de opdrachtverstrekking.

Samenvattend:
Op dit moment kunnen wij en vele collega's met ons, niet langer de levertijden en hoeveelheden van isolatie garanderen. Wat er toe leidt dat daken niet kunnen worden afgemaakt of niet worden gestart. Wij voorzien stagnatie in de uitvoering die enkele weken tot maanden kunnen duren. Platen die we nu nodig hebben maar pas halverwege juli worden geproduceerd, zullen ook dan niet direct leverbaar zijn door grote achterstanden in de orders bij fabrikanten.

Wij beroepen ons derhalve per direct op overmacht.

Wij doen ons best om samen met u oplossingen te bedenken, maar zijn daarbij afhankelijk van de situatie bij de fabrikanten en de mogelijkheden op het dak. We willen daarbij opmerken dat we rechtstreeks zaken doen met fabrieken (o.a. Kingspan, Recticel, Bauder) en niet met tussenhandel. We zitten dus al dicht bij het vuur.
De prijzen van EPS en PIR daken in offertes kunnen we op dit moment niet garanderen en op nog niet gestarte werken zal mogelijk de prijs herzien moeten worden. Een prijsverhoging van enkele procenten zien we nog als eigen risico, maar we moeten nu denken aan tientallen procenten de komende maanden. Door ons afgegeven prijzen moeten vanaf nu feitelijk worden gezien als dagprijzen. Wijs ook uw opdrachtgevers hier op.
Fabrikanten proberen door te produceren, maar de grondstoffenprijzen lopen heel snel op. Een fabrikant geeft zelfs aan dat er is gekeken naar volledig stilleggen van de productie. De leveranciers van MDI geven op dit moment geen levergarantie aan de fabrikanten meer. Daarom worden door hen alle gedane offertes ingetrokken en geen harde toezeggingen meer gedaan. Wij hebben nog nooit zo een instabiele markt meegemaakt.

orzaak De oorzaak ligt in de schaarste van de grondstof MDI op de wereldmarkt, welke het hoofdbestanddeel vorm van een PIR en PUR schuimplaat. (MDI = Methyleendifenyldi-isocyanaat). Door chemische incidenten bij BASF in Duitsland en een producent in Wanhao in China, een stillegging bij Huntsman International LLC, een wereldwijde grotere vraag dan aanbod en vertraging bij de bouw van twee nieuwe fabrieken/productielijnen van BASF en DOW is het product schaars.

Dakdekkersbedrijf Admiraal BV en haar leveranciers kunnen, door de ontstane overmacht situatie, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de kosten van vertraging/stagnatie in het werk. Wij kunnen geen enkele toezegging meer doen over de levertijden, leverhoeveelheden en de kosten van de PIR en PUR materialen, met een voorlopig voorbehoud voor EPS. Wij zullen uiteraard ons best doen samen oplossingen of noodmaatregelen (waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden) te zoeken. Ook hopen we, en meer kunnen we niet, dat de situatie snel weer normaliseert. Al wijzen alle tekenen er op dat dit tot na de bouwvak zal blijven spelen / verergeren.

Hoogachtend,

R.A. Admiraal
DirectieContact

Dakdekkersbedrijf Admiraal BV
Overspoor 53, 1688 JH Nibbixwoud
0229 - 57 34 15
info@admiraaldak.com